top
 
px5
facebooktwitterw3c    jinggamerahbiruhijau Saiz Huruf   a-a+   
English (United Kingdom)Malay (Malaysia)
Carian  
px6
 
 
   
Agensi-Agensi Lain Yang Terlibat Dalam Perkhidmatan , Pemulihan dan Pembangunan OKU PDF Print Emel


Selain daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, agensi Kerajaan yang lain dan Pertubuhan Kebajikan Sukarela (NGO) juga terlibat dalam perkhidmatan pemulihan bagi orang kurang upaya. Agensi-agensi berkenaan adalah seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia (Jabatan Pendidikan Khas), Kementerian Sumber Manusia (Jabatan Tenaga Kerja), Pertubuhan Kebajikan Sukarela dan lain-lain.

1.
Kementerian Kesihatan Program Pengesanan Awal (early Intervention) memberi rawatan dan pemeriksaan untuk kemasukan ke Institusi Kebajikan.
2. Jabatan Pendidikan
Menyediakan pendidikan bagi kanak-kanak berkeperluan khas (kurang upaya penglihatan,kurang upaya pendengaran, dan kurang upaya pembelajaran) melalui tiga program iaitu Sekolah Khas, Program Intergrasi dan Program Inkulsif di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Program intergrasi juga disediakan bagi pelajar kurang upaya pendengaran di Sekolah Teknik dan Politeknik.
3. Jabatan Tenaga Kerja
Menggalakkan pihak swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya melalui Jawatankuasa Penggalakan Pengajian Orang Kurang Upaya di Sektor Swasta.
4.
Pertubuhan Keb. Sukarela Mengadakan PusatHarian dan Pusat Latihan bagi orang kurang upaya sebagai perkhidmatan sokongan terhadap program-program Kerajaan dan juga sebagai memenuhi tanggungjawab masyarakat dalam pemulihan golongan tersebut. 
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg